Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. GALAXY Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, en waarover GALAXY Webdesign geen controle heeft. GALAXY Webdesign draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van GALAXY Webdesign.

2005-2007 GALAXY Webdesign
webmaster@galaxywebdesign.nl
 

 

GALAXY
Webdesign & Hosting

Design & Hosting met oog voor uw wensen